KING

宮崎北営業所で洗車場増設工事の地鎮祭を挙行しました。

2020/05/12

宮崎北営業所に洗車場を増設することになり、工事着工前に地鎮祭を挙行しました。